Aan alle patiënten van onze praktijk,

Graag willen wij als Praktijk voor Fysiotherapie R. Zegers aangeven hoe wij omgaan met de regels ter voorkoming van besmetting en verspreiding van het COVID-19 virus. Wij volgen hierin de regels die zijn opgesteld door het RIVM en het Genootschap voor Fysiotherapie.

Richtlijnen voor patiënten van Praktijk voor Fysiotherapie R. Zegers

Wij streven ernaar om het aantal contactmomenten zoveel mogelijk te beperken tot fysiotherapeut-patiënt. Het contact tussen patiënten onderling proberen wij nihil te houden.

We vragen patiënten om vóór behandeling te melden of u op één of meerdere van onderstaande vragen met JA kunt antwoorden:

 • Heeft u symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (38°of hoger)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze klachten?
 • Heeft u op dit moment COVID-19 of bent u in thuisisolatie?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?
 • Bent u genezen van COVID-19 en bent u korter dan 24 uur klachtenvrij?

De fysiotherapeut beoordeelt in dat geval of behandeling noodzakelijk is (mogelijk met beschermende kleding) of dat de behandeling uitgesteld kan worden.

Patiënten die behandeld worden op de Rozenkamp:

 • Draag een mondkapje zodra u de praktijk binnen komt, u draagt dit ook tijdens behandeling, tot u weer naar buiten gaat.
 • Desinfecteer uw handen met het in de praktijk aanwezige desinfectiemateriaal.
 • Houd altijd de 1,5 meter afstand ten opzichte van medepatiënten in acht!
 • Kom niet te vroeg, liefst precies op tijd.
 • Kom het liefst alleen als dat enigszins mogelijk is.
 • Neem twee grote handdoeken mee om op te liggen of 1 iets kleinere voor handtherapie.
 • Laat de vorige patiënt eerst naar buiten gaan, mocht u elkaar bij de deur in de hal tegen komen.
 • Patiënten volgen de aanwijzingen voor de wachtruimte die op de deur aangegeven staan. Hangen er geen aanwijzingen, dan kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. U wordt voor de behandeling daar opgehaald.
 • Desinfecteer uw handen opnieuw bij het verlaten van de praktijk.

Patiënten die behandeld worden op de Zuiling: 

 • Draag een mondkapje zodra u de praktijk binnenkomt, dit draagt u ook tijdens de behandeling, tot u weer naar buiten gaat.
 • Desinfecteer uw handen met het in de praktijk aanwezige desinfectiemateriaal.
 • Houd altijd de 1,5 meter afstand ten opzichte van medepatiënten in acht!
 • Kom niet te vroeg, liefst precies op tijd.
 • Kom het liefst alleen als dat enigszins mogelijk is.
 • U mag plaats nemen in de wachtruimte bij de ronde tafel, de therapeut komt u daar halen.
 • Neem twee grote handdoeken mee om op te liggen tijdens de behandeling.
 • Desinfecteer uw handen opnieuw bij het verlaten van de praktijk.

Met vriendelijke groet,

Team Praktijk voor Fysiotherapie R. Zegers